Сърфирам безопасно

Сърфирам безопасно

Това е позитивна кампания, която няма за цел да всява страх от интернет, а да запознае най-младите потребители на мрежата с основите правила за безопасност и сигурност. Освен това другата нейна цел е да насочи към проблема вниманието на родителите и учителите, които не се чувстват подготвени да говорят за това с децата.